Zamestnanci najčastejšie menia prácu v Bratislave

Mám prácu
Každý je nahraditeľný. To je obľúbené slovné spojenie niektorých manažérov. A – je pravdivé. Pokiaľ sa však používa príliš často, firme to neprospieva. Podiel pracovníkov, ktorí nedobrovoľne, ale aj dobrovoľne opúšťajú zamestnávateľa, vyjadruje fluktuácia. Pozrime sa bližšie na čísla, ktoré ju vyjadrujú.

Počas prvých 6 mesiacov roku 2016 bola na Slovensku zaznamenaná fluktuácia na úrovni 8,1 %. Z priemernej firmy so 100 zamestnancami odišlo teda 8 ľudí. Fluktuáciu nemožno vnímať len v negatívnom zmysle. Každá spoločnosť potrebuje nové tváre, nové nápady, povzbudiť konkurenciu v tíme. Tiež potrebuje prepustiť pracovníkov, ktorí sa neosvedčili. Pozitívne vplyvy fluktuácie prevažujú v prípade, ak podiel odchádzajúcich pracovníkov neprevyšuje únosnú mieru. Univerzálne číslo pre všetky odvetvia však neexistuje, do 5 % ju možno považovať za primeranú v každej firme.
 

Fluktuácia v priemysle je podpriemerná

V kľúčovom odvetví národného hospodárstva, priemyselnej výrobe, dosiahla fluktuácia v prvom polroku 2016 úroveň 7,2 %. Odvetviami s najvyššou mierou fluktuácie sú tradične:
• administratívne a podporné služby (najmä personálne agentúry) 24,4 %
• ubytovacie a stravovacie služby 16,0 %
• veľkoobchod a maloobchod 11,6 %

Odvetvia s najnižšou mierou fluktuácie sú:
• energetika 2,8 %
• zdravotníctvo a sociálna pomoc 4,4 %
• verejná správa, obrana 4,7 %

Fluktuácia starším nevonia

Najvyššiu fluktuáciu majú zamestnanci do 20 rokov. Viac ako 28 % z nich v prvom polroku 2016 odišlo z práce. O niečo nižšia, ale aj tak veľmi vysoká, bola zaznamenaná vo vekovej kategórii 20 až 24 rokov, a to 20,02 %. Naopak, najnižšia fluktuácia bola zaznamenaná u zamestnancov pred odchodom do dôchodku vo vekovej kategórii 55 až 59 rokov. To je možné považovať za prirodzené, zamestnať sa tesne pred dovŕšením dôchodkového veku je viac ako náročné a to aj v čase, kedy dopyt po práci prevyšuje jej ponuku.

Tab. č. 1: Fluktuácia podľa veku

Zdroj: ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava

Prácu ľudia menia najmä v Bratislave

Porovnanie fluktuácie podľa jednotlivých krajov jednoznačne dokazuje skutočnosť, že s väčším množstvom pracovných ponúk a možností sa zvyšuje aj sklon pracovníkov meniť prácu, striedať zamestnávateľov, hľadať najlepšie pracovné podmienky. Naopak, stred a východ Slovenska zaznamenali v prvom polroku 2016 nižšiu úroveň fluktuácie. Pracovníci v týchto regiónoch radšej s vidinou zlepšenia v budúcnosti vydržia vo firme, aj keď sú nespokojní. Fluktuáciu podľa krajov zachytáva nasledujúca tabuľka:

Tab. č. 2: Fluktuácia podľa krajov SR

Zdroj: ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava

Vysoká fluktuácia signalizuje problémy

Treba si však uvedomiť, že odchod zamestnanca nie je spojený len s nákladmi na nábor a zaučenie. V mnohých prípadoch so zamestnancom odchádza aj know-how a zákazníci. Demotivuje to zamestnancov, ktorí ostali.

Príčiny fluktuácie môžu byť rôzne. Začať možno od platu. V drvivej väčšine prípadov platí, že aj ten najmotivovanejší zamestnanec odíde, pokiaľ dostane lepšiu ponuku. Benefity vedia zavážiť, ale kľúčová je mzda. Z tohto dôvodu je pre spoločnosť nevyhnutné mať vypracovaný sofistikovaný mzdový systém, ktorý vie presne nastaviť podľa aktuálneho mzdového benchmarku.
Zdroje údajov a metodika: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov (viac ako 8 000 spravodajských jednotiek), sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.

Spracoval Ing. Mgr. Jozef Krabáč - TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

FOTO: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie