Na zdravie v zamestnaní dnes dohliadajú rôzni špecialisti

Mám prácu
A) Pre zamestnancov s rizikom 1. a 2. kategórie
Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či ju zabezpečí s pomocou vlastných zamestnancov alebo formou dodávateľských služieb. Službu môže aplikovať v praxi viacerými spôsobmi:

– stačí ju zabezpečiť buď s pomocou vlastných zamestnancov: môže to byť pracovný lekár, prípadne verejný zdravotník, bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik či minimálny tím pracovnej zdravotnej služby – alebo ju zabezpečí ako dodanie služby od podnikateľa/právnickej osoby, ktorí majú oprávnenie na zhodnotenie rizík práce 1. až 4. kategórie

– alebo ju zabezpečí ako dodanie služby od podnikateľa/právnickej osoby, ktorí majú požadovanú lekársku či pracovno-lekársku špecializáciu, prípadne špecializáciu v odbore verejné zdravotníctvo* na zhodnotenie rizík 1. a 2. kategórie

– alebo ju zabezpečí ako dodanie služby od podnikateľa, ktorý je verejný zdravotník, prípadne právnická osoba, ktorá má živnosť na dohľad nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov v riziku 1. a 2. kategórie

– alebo ju zabezpečiť ako dodanie služby od podnikateľa, ktorý je bezpečnostný technik, prípadne autorizovaný bezpečnostný technik vlastniaci oprávnenie na niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zhodnotenie rizík 1. a 2. kategórie

B) Pre zamestnancov s rizikom 3. a 4. kategórie
Zamestnávateľovi musí zabezpečiť lekársku službu tím pracovnej zdravotnej služby, teda špecializovaní lekári (lekár a verejný zdravotník, zdravotná sestra nie je povinná).

Ako sa dohľad dotýka živnostníkov

Keď zamestnáva ľudí
– tiež musí zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu a ak sú povinné, tak aj lekárske prehliadky

Keď ľudí nezamestnáva
– ak robí prácu v rizikovej skupine 1. a 2. kategórie, nemusí zabezpečiť pre seba zdravotný dohľad, avšak môže to urobiť dobrovoľne
– ak robí prácu v rizikovej skupine 3. a 4. kategórie, musí pre seba zabezpečiť zdravotný dohľad primerane podľa zákona Vymedzenie rizikových prác nie je legislatívne určené. Avšak zamestnávateľ aj podnikateľ/fyzická osoba, ktorí nezamestnávajú nikoho, ale majú prácu zaradenú do 3. alebo 4. kategórie rizika, musia zabezpečiť zhodnotenie rizika, určenie kategórie prác a posudok o riziku dodať úradu verejného zdravotníctva. Úradu musí takýto zamestnávateľ rovnako oznámiť aj každú zmenu v podmienkach práce, ktoré by mohli meniť jeho zaradenie do príslušnej kategórie.

Časová os: Čo rámcovo platilo v pravidlách lekárskej služby:

pred 1. 1. 2012
– pracovná zdravotná služba je povinná pre všetkých zamestnancov, teda v 1., 2., 3. a 4. kategórii rizika

od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014
– pracovná zdravotná služba je povinná len pre zamestnancov s prácou zaradenou do 3. a 4. kategórie

od 1. 1. 2015 doteraz
– pracovná zdravotná služba je povinná pre všetkých zamestnancov, teda v 1., 2., 3. a 4.kategórii

* Časová os naznačuje len orientačný trend. Niektoré povinosti totiž novela zákona uložila podnikateľským subjektom dodržiavať už od 1. 9. 2014, ale väčšinu až od 1. 1. 2015.
Autorka: Táňa Rundesová (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie