Chceli by ste pracovať v školstve? Portál ISTP.sk vám prináša aktuálne pracovné ponuky z tejto oblasti

Hľadám prácu
Ukončili ste stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru a hľadáte si uplatnenie? Portál ISTP.sk vám prináša aktuálne pracovné ponuky zo školstva.

Učiteľ/ka MŠ

Miesto: Senec
Zamestnávateľ: Súkromná materská škola
Informácie: Predprimárne vzdelávanie detí predškolského veku.
Kontakt: Iveta Alfonzová, tel.: +421903693894, info@detsky-sen.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1271434/Ucitel-ka-MS-v-Senci

Majster odbornej výchovy - grafik digitálnych médií

Miesto: Bratislava-Staré Mesto
Zamestnávateľ: Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
Informácie: Pedagogická činnosť, polovičný úväzok, prípadne úväzok podľa potrieb školy.
Kontakt: Igor Lonček, tel.: +421949068891, igor.loncek@csose.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1271909/Majster-odbornej-vychovy-grafik-digitalnych-medii

Učiteľ anglického jazyka

Miesto: Nitra
Zamestnávateľ: E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o.
Informácie: Učiteľ anglického jazyka.
Kontakt: Anatolij Vdovičenko, tel.: +4216542455, eku@eku.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1272148/Ucitel-anglickeho-jazyka

Školský špeciálny pedagóg

Miesto: Nemšová, okres Trenčín
Zamestnávateľ: Základná škola, Ulica Janka Palu 2, Nemšová
Informácie: Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov od 6 do 15 rokov.
Kontakt: Mgr. Emília Mazanovská, tel.: +421918450657, riaditelka@zsnemsova.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1272792/Skolsky-specialny-pedagog

Hudobný pedagóg - gitara

Miesto: Banská Bystrica
Zamestnávateľ: Súkromná základná umelecká škola
Informácie: Práca s deťmi, mládežou v hudobnej škole.
Kontakt: Mgr. Marianna Šabová, tel.: +421 915 793 082, szustalent@gmail. com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1171733/hudobny-pedagog-gitara

Učiteľ základnej školy - II. stupeň

Miesto: Utekáč, okres Poltár
Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou
Informácie: Učiteľ II. stupňa základnej školy (chémia, fyzika, informatika).
Kontakt: Spišiaková Daniela, tel.: +421474296125, tel.: +421903107416, zsutekac@centrum.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1269851/Ucitel-zakladnej-skoly-II-stupen

Pedagogický zamestnanec - učiteľ informatiky

Miesto: Poprad Zamestnávateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická
Informácie: Výchovno - vzdelávacia činnosť.
Kontakt: Ing. Anna Lorencovičová, tel.: +421527731696, +421903907637, skola@sosematej.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1258269/Pedagogicky-zamestnanec-ucitel-informatiky

Pedagóg tanca

Miesto: Kežmarok
Zamestnávateľ: Súkromná základná umelecká škola Rosnička
Informácie: Tanečná pedagogika, výchovno-vzdelávacia činnosť.
Kontakt: Mgr. Melánia Sopková, tel.: +421907495990, rosnicka.zus@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1253934/pedagog-tanca

Vychovávateľ

Miesto: Gelnica
Zamestnávateľ: Centrum voľného času
Informácie: Vedenie tanečných záujmových klubov, organizácia voľnočasových aktivít, servis podujatí, odborné sústredenia.
Kontakt: Mgr. Katarína Záhradníková, tel.: +421918376415, zakat@zoznam.sk
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1273128/Vychovavatel

Asistent učiteľa v materskej škole

Miesto: Bučany, okres Trnava
Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou Bučany 155
Informácie: Pedagogický asistent sa podľa požiadaviek učiteľa materskej školy podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy. Podieľa sa na utváraní podmienok nevyhnutných na prekonávanie zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Kontakt: Mgr. Janka Máliková, tel.: +421337435519, zsbucany@gmail.com
Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1272841/Asistent-ucitela-v-materskej-skole
Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o. Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie