ZŠ v Slatinských Lazoch je typickou malou vidieckou školou

Spravodajstvo
Slatinské Lazy 6. júna (TASR) - Ako typickú malú vidiecku školu možno charakterizovať Základnú školu v obci Slatinské Lazy v okrese Detva. Plnoorganizovaná škola poskytuje deťom už desaťročia rodinné zázemie, prostredie, v ktorom sa učili ich mamy a otcovia a neraz aj starí rodičia.

História školstva v obci sa začala písať okolo roku 1800 v osade Horní Chovancovci (cirkevná škola), neskôr, v roku 1885, bola založená Evanjelická ľudová škola vo Veľkoslatinských Lazoch. Súčasný areál školy tvoria štyri budovy. Výchova a vzdelávanie sa poskytuje v troch, štvrtou je školská jedáleň. Najstaršiu, hlavnú budovu, postavili po rokoch príprav a odovzdali do užívania v roku 1948. "Prvý školský rok začal 1. septembra 1949 a škola bola zapísaná ako Národná škola v Slatinských Lazoch," povedala TASR riaditeľka Miroslava Hozlárová. Od 2. februára 1950 v priestoroch Národnej školy bola zriadená jedna trieda Strednej školy, ďalšie triedy boli zriadené v Obecnom dome.

V roku 1953 podľa platného školského zákona vznikla v obci Osemročná stredná škola (spojenie strednej s národnou školou). K hlavnej školskej budove pristavili aj byt riaditeľa a učiteľa. V školskom areáli postupne pribudli ďalšie tri objekty. Naposledy, začiatkom 80. rokov minulého storočia, bol postavený trojtriedny murovaný pavilón, kde je dnes školský klub detí. V tom čase zažila škola aj populačnú konjunktúru, keď ju navštevovalo okolo 130 detí. Súviselo to najmä z rozmachom tamojšieho poľnohospodárskeho družstva, ktorému sa hovorilo aj "malé Slušovice".

Viac ako stovku žiakov mala škola ešte aj v 90. rokoch, keď v obci dokončili päť bytoviek, ktoré obsadili rodiny vojakov. Začiatkom nového tisícročia však vojaci z dediny odišli a takmer 40 bytov čakalo roky na nových obyvateľov. Dnes sú bytovky opäť plné najmä mladých rodín a je tu teda šanca, že ich deti o niekoľko rokov opäť zaplnia slatinskú školu.

Podľa riaditeľky si rodičia školu pochvaľujú, najmä pre jej blízkosť k domovom, hodiny, ktoré trávia ich deti s učiteľmi na zdravom vzduchu, ale najmä pre zdravý fyzický a psychický rozvoj detí.

ZŠ v Slatinských Lazoch je malou školou rodinného typu

Slatinské Lazy 6. júna (TASR) - O tom, že aj malá škola môže ponúkať žiakom celý rad výhod, svedčí Základná škola v Slatinských Lazoch v okrese Detva. Asi 70 detí tam v súčasnosti nachádza najmä pokoj a pohodu, priestor pre duševný rozvoj, ale aj moderné pomôcky napomáhajúce vzdelanostnému rastu.

Najstaršia školská budova má už síce 66 rokov, v poslednom období sa do nej ale čoraz viac investovalo a zmenilo sa aj jej materiálne vybavenie. Podľa riaditeľky Miroslavy Hozlárovej za uplynulých desať rokov sa vynaložili desiatky tisíc eur do rekonštrukcie strechy, zateplenia budovy, výmeny okien, vymaľovania tried. Škola má učebňu informatiky, dataprojektory, tablety a štyri interaktívne tabule. V malej telocvični pribudlo nové náradie, vrátane posilňovacej multiveže. V takmer domácej školskej stravovni okrem novej dlažby a obkladov pribudol nový antikorový sporák, digestor, dres a nové výdajné okienka. V exteriéri školy stojí dnes nové multifunkčné ihrisko, vynovené sú chodníky a odstavné parkovacie plochy, nové detské ihrisko a herné prvky. A to je len časť z vecí, ktoré môžu žiaci využívať.

Škola prostredníctvom rôznych projektov získala ďalšie vybavenie aj do tried a areálu - notebooky, projektory, tlačiarne, didaktické pomôcky, ale napríklad aj nádoby na odpad.

"Žiaci sa v aktuálnom školskom roku zapojili do viacerých aktivít, predmetových olympiád a súťaží," pripomenula riaditeľka. Nedávno boli napríklad hostiteľmi pobytu 40 zahraničných študentov v škole v rámci projektu Erasmus, zapojili sa tiež do projektu medzinárodnej hry geocaching či do súťaže Talenty Podpoľania.

Voľný čas detí zabezpečuje centrum voľného času s mnohými krúžkami a základná umelecká škola s rôznymi odbormi. Škola nadviazala na históriu folklóru v obci a založila folklórny súbor Dolinka.

Vedenie školy verí, že prostredie, zázemie a podmienky, ktoré škola ponúka, v budúcnosti ešte rozšíria súčasné počty žiakov. "V našej škole nepoznáme záškoláctvo a šikanovanie. Naši absolventi radi na roky strávené u nás spomínajú a často sa k nám aj po rokoch vracajú," skonštatovala riaditeľka školy.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie