Zaujíma vás práca v školstve? Toto sú aktuálne ponuky

Hľadám prácu
Hľadáte si prácu ako učiteľ alebo vychovávateľ? Študovali ste pedagogiku a radi by ste sa uplatnili v školstve alebo ďalšom vzdelávaní? Portál ISTP.sk vám prináša aktuálne pracovné ponuky z tejto oblasti.

Učiteľ predprimárneho vzdelávania (Bratislava-Devín)

Hlavnou náplňou práce bude starostlivosť, výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Ide o prácu na dvojzmenný pracovný režim. Zamestnávateľ vyžaduje ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie, prax aspoň dva roky a ovládanie balíka MS Office na základnej úrovni. Pre viac informácií klik sem.  

Učiteľ slovenského jazyka (Bratislava-Staré Mesto)

Vašou úlohou bude vyučovanie slovenského jazyka cez skype pre rusky a anglicky hovoriacich klientov a vedenie kurzov slovenského jazyka pre cudzincov. Požaduje sa ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a ovládanie ruského a anglického jazyka na komunikatívnej úrovni. Pre viac informácií klik sem.  

Riaditeľ ZŠ Koperníkova (Hlohovec)

Ide o funkciu riaditeľa základnej školy, pričom je vyžadovaná odborná a pedagogická spôsobilosť, dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, minimálne päť rokov pedagogickej činnosti, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa základných škôl s právnou subjektivitou, osobnostné a morálne predpoklady, organizačné a riadiace schopnosti. Pre viac informácií klik sem.  

Špeciálny pedagóg centra (Trnava)

Náplňou práce bude vedenie záujmových krúžkov, organizácia a spolupráca pri organizovaní príležitostných podujatí, vedenie pedagogickej dokumentácie a výchovno–vzdelávacia záujmová činnosť detí do 25 rokov. Od uchádzača sa požaduje ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika. Pre viac informácií klik sem.  

Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov na SOŠ (Komárno)

Vašou úlohou bude výučba odborných elektrotechnických predmetov na strednej odbornej škole. Zamestnávateľ vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore elektrotechnika. Nutnosťou je ovládanie balíka MS Office a maďarského jazyka na vysokej úrovni. Prax je výhodou, ale nie je podmienkou. Pre viac informácií klik sem.  

Učiteľ, učiteľka (Prievidza)

Ide o prácu učiteľa matematiky na Piaristickej spojenej škole v Prievidzi. Pracovné miesto je vhodné aj pre absolventa bez praxe s ukončeným minimálne vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – matematika. Zo zručností zamestnávateľ vyžaduje ovládanie balíka MS Office na pokročilej úrovni. Pre viac informácií klik sem.  

Školský logopéd (Liptovský Mikuláš)

Pracovnou náplňou bude práca s klientmi so špeciálnymi potrebami v oblasti logopédie. Pozícia je vhodná aj pre absolventa, ktorý vyštudoval odbor pedagogické vedy v rámci vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Pre viac informácií klik sem

Učiteľ výtvarného odboru (Ľubovec, okres Prešov)

Ako učiteľ výtvarného odboru budete vyučovať na Základnej umeleckej škole v Ľubovci. Zamestnávateľ podporuje kreatívne projekty začínajúcich umelcov, poskytuje prácu v mladom kolektíve a príspevok na cestovné náklady v rámci elokovaných pracovísk ZUŠ. Na škole sa využíva elektronizovaný systém pedagogickej evidencie iZUŠ. Požaduje sa ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Pre viac informácií klik sem

Lektor nemeckého jazyka (Humenné)

Prácou lektora bude výučba nemeckého jazyka pre študentov rôzneho veku a úrovne. Pozícia je vhodná aj pre absolventa bez praxe, nutné je ovládanie nemeckého jazyka na pokročilej úrovni a ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie. Výhodou je časová flexibilita a možnosť sebarealizácie. Pre viac informácií klik sem

Výchovný pracovník v krízovom stredisku (Michalovce)

Ide o výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi v krízovom stredisku, na ktorú je potrebné minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vychovávateľstvo. Práca je zabezpečená v dvojzmennom pracovnom režime. Uchádzač by mal spĺňať požiadavky zamestnávateľa ako asertivita, empatia, tímová spolupráca a odolnosť voči stresu. Vítané je osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri práci s potravinami. Pre viac informácií klik sem
Pripravila: Monika Jantová, Trexima Bratislava, spol. s r. o. Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie