8 podmienok práce študentov na dohodu

Mám prácu
Do 200 eur študenti neplatia odvody bez ohľadu na to, či sú stredoškoláci alebo vysokoškoláci.

Dohodu môže s vami uzatvoriť zamestnávateľ, ak ste žiak strednej školy alebo študent dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili ste ešte 26 rokov, prácu na takúto dohodu môžete robiť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšite 26 rokov, môžete vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom sa priemer posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, sa dohoda uzatvára písomne, inak je neplatná, v dohode musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára, jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je vám zamestnávateľ povinný vydať, dohoda sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov, neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu žiaka alebo študenta.

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd 


200 eur - do takéhoto príjmu neplatia odvody študenti - bez ohľadu na to, či sú stredoškoláci alebo vysokoškoláci - z dohôd o brigádnickej práci.

Platba zamestnávateľa za študenta

14 % - starobné poistenie (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
3 % - invalidné poistenie (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
0,25 % - garančné poistenie (z celého príjmu)
0,8 % - úrazové poistenie (z celého príjmu)
4,75 % - rezervný fond (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Daň z príjmov študentov sa vypočíta ako súčin základu dane (prípadne zníženého základu dane) a sadzby, ktorá je 19 %.

Základ dane, resp. znížený základ dane sa vypočíta tak, že hrubá odmena brigádnika sa zníži o:
- prípadné odvody dohodára do Sociálnej poisťovne,
- nezdaniteľnú časť základu dane (ak študent podpísal vyhlásenie o uplatňovaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane).
Daň z príjmov fyzických osôb = (hrubá odmena – odvody do Sociálnej poisťovne – nezdaniteľná časť základu dane) x sadzba dane

Dohodári počas roka platia preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nadol.

Svoje povinnosti, resp. práva voči daňovému úradu môžu vysporiadať v daňovom priznaní alebo prostredníctvom ročného zúčtovania dane z príjmov, o ktoré požiadajú svojho zamestnávateľa (aj už bývalého).
Autor: (tur) (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie