Plánovanie kariéry – možnosť osobného rozvoja

Mám prácu
Plánovanie kariéry je proces, ktorý si vyžaduje čas a dôkladné zváženie toho, čo človek vlastne vo svojom pracovnom živote chce dosiahnuť. Detailný plán vám môže pomôcť nielen sa sústrediť na to, čo očakávať a na čo sa sústrediť pri hľadaní novej kariéry, ale tiež môže pomôcť pri napredovaní na súčasnom pracovnom mieste. Plánovanie kariéry je kontinuálny proces, pri ktorom človek premýšľa o svojich záujmoch, hodnotách, zručnostiach a preferenciách. Celý tento proces je možné vrátiť a využiť jednotlivé kroky plánovania počas celej kariéry.

Proces plánovania kariéry má štyri kroky a začnite v tom kroku, ktorý je pre vás momentálne relevantný:

Krok 1: Poznanie samého seba

Začnite premýšľať o tom, kde ste teraz, kde chcete byť v budúcnosti, a ako sa tam chcete dostať. Potom, čo ste zhodnotili, kde ste teraz a kde chcete byť, môžete pracovať na poznaní vašich zručností, záujmov a hodnôt.

Začnite sa pýtať sami seba na nasledujúce otázky:
 • Kde som v teraz? 

 • Kam sa chcem dostať? 

 • Čo chcem od svojho zamestnania alebo kariéry? 

 • Čo rád robím? 

 • Aké sú moje silné stránky? 

 • Čo je pre mňa dôležité? 

Na konci tohto kroku budete mať jasnejšiu predstavu nielen o vašich pracovných alebo vzdelávacích cieľoch, ale aj o vašich individuálnych požiadavkách. Tieto informácie o sebe môžete použiť ako váš osobný "zoznam prianí“, s ktorým si môžete porovnať všetky informácie, ktoré dostanete v kroku 2.

Krok 2: Zisťovanie

Tento krok je o objavovaní toho, čo vás vo vašej kariére alebo vzdelávaní zaujíma. Akonáhle budete mať nejakú predstavu o vašich preferenciách, môžete skúmať špecifické zručnosti a kvalifikácie požadované pri povolaniach alebo typoch vzdelávaní, ktoré vás zaujímajú. Na konci tohto kroku budete mať zoznam preferovaných povolaní a/alebo možnosti vzdelávania.

Preskúmajte profesie, ktoré vás zaujímajú a spýtajte sa sami seba, ako moje schopnosti a záujmy zodpovedajú požiadavkám týchto povolaní:
 • Kde sú moje medzery? 

 • Aké mám možnosti na získanie zručností alebo kvalifikácií na tieto profesie? 

 • Aké zručnosti potrebujem? 

Dobrým spôsobom, ako je možné zistiť odpovede na tieto otázky, je napríklad porovnanie požiadaviek na kandidáta alebo prácu, či už v opise práce alebo v inzeráte, na ktorý ste reagovali. Tie často presne vymenúvajú, čo všetko by ideálny kandidát mal spĺňať a viete vďaka nim rýchlo identifikovať, čo vám chýba.

Krok 3: Rozhodovanie

Tento krok zahŕňa porovnávanie vašich možností, zúženie vášho výberu a premýšľanie o tom, čo vám v tomto okamihu najviac vyhovuje v ďalšom napredovaní.

Opýtajte sa sami seba:
 • Aké sú moje najlepšie možnosti práce/vzdelávania? 

 • Ako tieto možnosti vyhovujú mojim zručnostiam, záujmom a hodnotám? 

 • Ako tieto možnosti vyhovujú súčasnému trhu práce? 

 • Ako sa hodia k mojej súčasnej situácii a zodpovednostiam? 

 • Aké sú výhody a nevýhody jednotlivých možností? 

 • Čo mi môže pomôcť a čo ma naopak bude brzdiť? 

 • Čo s tým môžem urobiť? 

Na konci tohto kroku zúžite vaše možnosti a budete mať väčšiu predstavu o tom, čo musíte urobiť, aby ste dosiahli vaše ciele.

Kľúčovým krokom je výber oblasti, slabej stránky, na ktorú sa chcete zamerať. A nech už sú vaše ambície akékoľvek a slabosti hoci aj nespočetné, zúžte váš výber na tie, ktoré sú skutočne ťažiskové. Ak si totižto zaumienite vylepšiť sa v desiatich oblastiach, môžete si byť istý, že sa vám to naraz nepodarí. Takisto sa zamyslite nad tým, či rozvoj danej vlastnosti alebo vedomosti je vecou krátkodobou alebo dlhodobou. Zamerajte sa na tie, ktoré sú kľúčové a v ktorých máte šancu uspieť a dosiahnuť pokrok. Ideálne je si vybrať:

 • Jednu oblasť, na ktorej je potrebné pracovať dlhodobo (najbližšie dva-tri roky). Typickými príkladmi sú získanie rozsiahlej siete kontaktov, rozvoj vlastností, osvojenie, prípadne odstránenie zlozvykov, dlhodobé štúdium a pod. 

 • Dve oblasti, na ktorých je možné vidieť výsledky v horizonte 6 mesiacov až jedného roka. Tie môžu, ale nemusia nevyhnutne súvisieť s oblasťou dlhodobou. Ide hlavne o vedomosti, jednoduché zručnosti typu ovládanie softvéru, získanie počiatočných skúseností, nadobudnutie základov v istej oblasti atď. 

Krok 4: Naplánovanie rozhodnutí

V tomto bode si môžete naplánovať kroky, ktoré musíte podniknúť, aby ste váš plán začali realizovať. Použite všetko, čo ste sa dozvedeli o vašich schopnostiach, záujmoch a hodnotách, spolu s informáciami, ktoré ste zhromaždili o svete práce, a vytvorte si plán.

Začnite tým, že sa opýtate sami seba:
 • Aké opatrenia/kroky mi pomôžu dosiahnuť moje pracovné, vzdelávacie a profesijné ciele? 

 • Kde môžem získať pomoc? 

 • Kto ma bude podporovať? 

Na konci tohto kroku budete mať:
 • plán, ktorý vám pomôže ďalej skúmať vaše možnosti (napr. pracovné skúsenosti alebo ďalší výskum); alebo 

 • plán, ktorý stanovuje presné kroky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ďalšie vzdelávacie alebo pracovné ciele. 

Nakoniec sa rozhodnite, ktorý krok je momentálne pre vás relevantný a začnite od neho. Ideálne je si vytvoriť svoj vlastný plán rozvoja a jednotlivé ciele si zaznačiť a sledovať ich vývoj. Je totiž ťažké spoznať úspech, ak ho nikto nemonitoruje. Ak aj vy chcete vidieť váš pokrok, musíte mať nejaký spôsob, akým ho zistíte.

Zvážte sami, či na váš rozvoj potrebujete komplikované procesy, tabuľky, zošity, mapy alebo skôr raz za čas vyhradený priestor pre seba, kde sa zamyslíte nad vašimi cieľmi, čo vám v ich dosiahnutí bráni a ako tieto bariéry odstránite. Je to jednoduché, i keď možno nie ľahké. Kľúčovým je prechod od plánu k akcii. Inač osobný plán ostane len plánom.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie