Dve SOŠ budú vychovávať odborníkov pre Slovenský vodohospodársky podnik

Spravodajstvo
Nitra 26. apríla (TASR) – Memorandum o spolupráci a pomoci v oblasti štúdia, vzdelávania a uplatnenia absolventov dnes v Nitre podpísali riaditelia dvoch stredných odborných škôl a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Budúci absolventi Strednej odbornej školy technickej v Košiciach a Súkromnej strednej odbornej školy Deutsch–Slowakische Akademien, a.s., Trebišov by po skončení štvorročného učebného odboru mali byť pripravení nielen do praxe, ale aj pre ďalšie štúdium na vysokej škole.

„Aj z hľadiska klimatických zmien predpokladáme, že budeme v budúcnosti potrebovať veľa odborníkov v odbore vodného hospodárstva. Nová generácia odborníkov by mala zabezpečovať ochranu vodných tokov, vodných nádrží a vodohospodárskych diel, hospodáriť s nimi, realizovať protipovodňové opatrenia na zabezpečenie ochrany obyvateľstva,“ povedal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Boris Susko. Podpis memoranda prináša podľa slov ministra školstva Petra Plavčana novú éru prípravy mladých ľudí na výkon konkrétneho povolania. „Takéto aktivity budeme aj v budúcnosti podporovať,“ povedal.

Odborníkov vo vodnom hospodárstve nepotrebuje len Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) a ďalšie organizácie rezortu, ale aj vodárenské spoločnosti či stavební dodávatelia. „Už dnes nemajú dozorov, projektantov,“ povedal generálny riaditeľ SVP Marián Supek. Podľa jeho odhadu bude len SVP, Vodohospodárska výstavba, š.p., a Asociácia vodárenských spoločností potrebovať do roku 2020 vyše 600 absolventov vysokých škôl, ďalší odborníci sú potrební aj v projektových a stavebných firmách. Samotný SVP bude po roku 2020 potrebovať vyše 80 vysokoškolsky vzdelaných odborníkov a približne 150 kvalifikovaných stredoškolákov, v nasledujúcich rokoch aj ďalších absolventov vysokých a stredných škôl. Výhodou práce v tomto odbore je skutočnosť, že odborníkov potrebuje podnik vo všetkých regiónoch Slovenska. Generačná výmena sa odrazí v rôznych pracovných pozíciách, od úsekových technikov, technikov merania a regulácie vo vodnom hospodárstve až po hatiarov či technikov pre správu vodného toku, technikov ochrany vodných zdrojov či technikov kontroly vôd.

Obidve stredné odborné školy, ktorých riaditelia podpísali dnešné memorandum, otvoria od septembra tohto roka nový študijný odbor Technik, vodár, vodohospodár. „Je to experimentálny odbor, ktorý budeme štyri roky overovať. V tomto roku otvoríme jednu triedu s 24 až 25 žiakmi, ktorí budú prvé dva roky praxovať v škole, vo vyšších ročníkoch prepojíme prax na firmu,“ povedal riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Košiciach Ján Pituch. Podľa jeho slov bude škola pripravovať absolventov pripravených pre trh práce podľa požiadaviek konkrétnej firmy. „Budeme učiť to, čo potrebuje firma, čo obsahovo potrebuje, aby sme učili.“
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie