Stredoškoláci môžu predviesť svoju šikovnosť!

Spravodajstvo
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávnymi krajmi, profesijnými organizáciami a odborníkmi na problematiku zosúlaďovania dopytu a ponuky na trhu práce pripravilo už 24. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016. Výstava sa bude konať v dňoch 26.- 28. apríla 2016 na výstavisku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.

Výstava Mladý tvorca je spojená s najväčším veľtrhom práce na Slovensku JOB EXPO 2016, XVII. európskymi dňami pracovných príležitostí a Medzinárodným festivalom ľudových umeleckých remesiel.

Cieľom výstavy Mladý tvorca je podpora a propagácia stredoškolského odborného vzdelávania, zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách a propagácia výsledkov duálneho systému vzdelávania.

Dôležitou súčasťou výstavy bude odborný seminár pre výchovných poradcov, ktorý sa uskutoční 27. apríla 2016 na výstavisku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p. v pavilóne K.

Program seminára

10.30 – 11.00 Registrácia účastníkov

11.00 – 11.10 Otvorenie seminára
JUDr. Zuzana Nehajová, generálna riaditeľka sekcie inovácií a podnikateľského prostredia - Ministerstvo hospodárstva SR

11.10 – 11.20 Výchovné a kariérové poradenstvo v regionálnom školstve
PaedDr. Mária Tekelová – riaditeľka odboru špeciálnych škôl, špeciálnych výchovných zariadení a poradenských zariadení - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

11.20 – 11.35 Perspektíva pracovného trhu na Slovensku
Vývoj pracovného trhu na Slovensku z pohľadu Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu
Ing. Petra Sasinková, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

11.35 – 11.50 Budúcnosť absolventov stredných škôl
Prognózy vývoja na pracovnom trhu a perspektíva uplatniteľnosti absolventov stredných škôl
PaedDr. Lucia Dítětová, Trexima Bratislava

11.50 – 12.10 Systém duálneho vzdelávania ako cesta k uplatneniu sa na trhu práce
Skúsenosti zo zavádzania systému duálneho vzdelávania a jeho perspektíva
Ing. Jaroslav Holeček, PhD., Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania

12.10 – 12.30 Podnikanie mladých
Cesta k úspechu a sebarealizácii
Ing. Katarína Lučeničová, JA Slovensko

12.30 – 13.00 Poradenstvo hrou
Metodika pre výchovných poradcov základných škôl
Mgr. Hedvika Lipovská a Mgr. Martina Slovíková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

13.00 – 13.30 Diskusia

Moderuje: Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská, Asociácia výchovných poradcov

Tešíme sa na stretnutie s vami.
Pripravila: PaedDr. Lucia Dítětová   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie