ZŠ Mierová vo Svite oslávi v septembri 70. výročie svojho vzniku

Spravodajstvo
Svit 18. apríla (TASR) – Základná škola Mierová vo Svite bola slávnostne otvorená 22. septembra 1946 a v budúcom školskom roku oslávi 70. výročie svojho založenia. V podtatranskom regióne patrí medzi najstaršie. Podľa jej riaditeľky Eleny Berezovskijovej je však možné, že okrem tohto výročia sa bude oslavovať aj vznik novej školy. Vedenie mesta Svit plánuje totiž k základnej škole pripojiť aj Základnú umeleckú školu (ZUŠ), Centrum voľného času (CVČ) a Materskú školu na Mierovej ulici.

"Počas otvorenia školy v roku 1946 bolo v dvoch triedach 98 žiakov. Vyučovalo sa v bývalom penzióne na Hviezdoslavovej ulici vo Svite. Prvým riaditeľom bol Augustín Naďovič. V januári 1970 sa začalo učiť v novej budove na Ulici Mierová, kde sa momentálne nachádza škola," uviedla pre TASR riaditeľka. V tom roku mala škola 26 tried a 703 žiakov. Základná škola získala právnu subjektivitu 1. januára 1998.

"V súčasnosti má škola 396 žiakov a 32 pedagogických zamestnancov," priblížila riaditeľka. V základnej škole sa učia okrem detí z mesta aj žiaci z okolitých obcí Batizovce a Gerlachov. "Máme žiakov aj z Popradu, Štrby, Lúčivnej a Veľkej Lomnice," vymenovala riaditeľka. Podľa je ďalších slov najviac žiakov navštevovalo školu v 80. rokoch 20. storočia. "Vyzerá to tak, že začína svitať na lepšie časy a žiakov v našej škole začína opäť pribúdať. V budúcom školskom roku ju bude navštevovať 40 nových prvákov, zatiaľ čo v tomto roku je ich len 27," vysvetlila riaditeľka.

Základná škola Mierová bude začiatkom budúceho školského roka oslavovať 70. výročie svojho založenia. "Je však možné, že okrem tohto výročia budeme zároveň oslavovať aj vznik novej školy. Základná škola by mala byť zlúčená so ZUŠ, CVČ a Materskou školou na Mierovej ulici. V školskom roku 2016/2017 bude 70. výročie oslavovať aj ZUŠ a CVČ oslávi 55. výročie," vysvetlila riaditeľka.

Škola sa nachádza v štyroch pavilónoch, v ktorých prebieha výučba. Sú kompletne prerobené a zateplené. "Dva pavilóny, v ktorých je školská jedáleň, odborné učebne a sídli vedenie školy, zatiaľ nie sú zrekonštruované z vonkajšej strany. Exteriér všetkých chodieb a učební sme si svojpomocne vyzdobili. Oprava, ktorá na pavilónoch prebehla, bola realizovaná z eurofondov," uviedla Berezovskijová. Podotkla, že ostatné časti budovy školy chce jej vedenie zrekonštruovať čím najskôr.

Absolventi ZŠ Mierová vynikali v športových a prírodovedných súťažiach

Svit 18. apríla (TASR) - Sústavná práca s talentovanými žiakmi prináša v Základnej škole na Mierovej ulici vo Svite veľa úspechov. Škola už v minulosti vynikala nielen v športových súťažiach, ale aj v prírodovedných, umeleckých a spoločenskovedných. V ôsmom ročníku sú dve žiačky, ktoré dvakrát po sebe vytvorili najkrajšiu knihu na Slovensku. Poslednú im porota odporučila vydať knižne.

Ôsmačky Emma Brontvayová a Kristína Jančeková sa už po tretí raz zapojili do medzinárodnej súťaže Tvoríme vlastnú knihu, ktorú organizuje Krajská knižnica v Žiline. "V prvom ročníku písali knihu o kamarátkach a v celoslovenskom kole skončili prvé. V minulom školskom roku sa do súťaže zapojili opäť a napísali knihu Sedem dní v rozprávočke a tiež zvíťazili," povedala pre TASR riaditeľka školy Elena Berezovskijová.

Súťaž je podľa nej zaujímavá tým, že sa do nej zasielajú ručne vyrobené knihy. "Dievčatá si samé knihu napíšu a ilustrujú. Vytvorí sa tak jedinečný a jediný exemplár knihy," vysvetlila riaditeľka. Žiačky minulý rok dostali odporúčanie, aby knihu vydali. Vedenie školy však na tento účel nemalo dostatok financií.

Škola vyniká nadanými žiakmi už od svojho založenia. "Medzi jej najúspešnejších absolventov patrí Vladimír Boža, ktorý vyhral celoslovenské kolá v matematike a fyzike, i súrodenci Dominika a Ján Lopatovci, ktorí sa v súťaži Liečivé rastliny umiestňovali na celoslovenskej úrovni pravidelne do piateho miesta," vymenovala riaditeľka. K úspešným žiakom, ktorí opustili školu len nedávno, patrila aj Nela Gloríková. "Tá sa so svojím projektom o vodnárovi potočnom dostala do Gruzínska. Začala ho tvoriť ešte na našej škole," vysvetlila riaditeľka.

Školu vždy navštevovali aj žiaci, ktorí patrili k najlepším na Slovensku v rôznych športových súťažiach. Medzi najvýznamnejšie športy, v ktorých svitská škola vynikala, patrili basketbal a atletika, beh a bežecké lyžovanie. "V 80. rokoch 20. storočia boli chlapci dobrí v skokoch na lyžiach, na Majstrovstvách Slovenska získal zlato Vladimír Repka a rovnako v roku 1981 triumfovalo aj družstvo skokanov. V atletike vynikali absolventky Stanislava Lajčáková, Lucia Tomašeková a Veronika Austerová. Nedávnou majsterkou Slovenska v ľadovom hokeji sa stala Zuzana Voščeková, ktorá hráva v popradskom ženskom hokejovom klube," vymenovala Berezovskijová. Dobrých športovcov má škola aktuálne aj na prvom stupni. "Štvrtáčka Lilian Slušná získala na pretekoch v plávaní množstvo medailí, v hasičskom športe vynikajú súrodenci Magdaléna a Tomáš Štinčíkovci," uviedla riaditeľka.

"Podľa inštitútu INEKO sa Základná škola na Mierovej ulici umiestnila v rebríčku hodnotených škôl v školskom roku 2014/2015 medzi školami v okrese Poprad na prvom mieste a v Prešovskom kraji skončila šiesta," dodala Berezovskijová.

V ZŠ Mierová vo Svite sa žiaci venujú aj bežeckému lyžovaniu

Svit 18. apríla (TASR) – Základná škola na Mierovej ulici vo Svite sa orientuje nielen na vyučovanie cudzích jazykov a informatiky, ale veľký dôraz kladie aj na šport. Počas zimných mesiacov sa žiaci priamo v jej areáli venujú bežeckému lyžovaniu a v rámci telesnej výchovy chodia aj na plaváreň. V rámci prestávok či po vyučovaní navštevujú anglický kútik, v ktorom sa zdokonaľujú v čítaní cudzojazyčných kníh.

"Triedy v škole nemáme špecializované, ako to bolo v minulosti. V niektorých ročníkoch je však posilnené vyučovanie anglického jazyka, matematiky, slovenského jazyka a literatúry či telesnej výchovy," povedala pre TASR riaditeľka školy Elena Berezovskijová. Vzhľadom na to, že škola posilňuje vyučovanie anglického jazyka, priamo na spojovacej chodbe medzi jednotlivými pavilónmi sa nachádza English corner. "Ide o cudzojazyčnú knižnicu, ktorá je na chodbe. Žiaci, ale aj návštevníci školy, si môžu sadnúť do anglického kútika a vybrať si knihu a prečítať si ju," priblížila riaditeľka školy.

V škole sú aj dve tabletové miestnosti. "Zapojili sme sa do projektu Digi škola, v rámci ktorého sme získali 20 tabletov, interaktívnu tabuľu a notebook, ktoré využívajú žiaci na druhom stupni školy. My sme si ešte predtým takúto triedu zriadili aj na prvom stupni, kde je 15 tabletov. Malé deti na nich pracujú napríklad v rámci anglického jazyka, prírodovedy či na slovenského jazyka," povedala Berezovskijová.

"Posilnenú máme aj telesnú výchovu, pretože v školskom vzdelávacom programe sú dve hodiny telesnej výchovy a my máme o hodinu viac. Tretiaci, piataci a šiestaci absolvujú telesnú výchovu aj na plavárni," uviedla riaditeľka. Zaujímavosťou je, že žiaci tretieho až piateho ročníka sa počas zimných mesiacov venujú bežeckému lyžovaniu priamo v areáli školy. "Momentálne máme k dispozícii približne 15 párov bežiek a plánujeme nakúpiť ďalšie. Ide o šport, ktorý zrejme priamo v priestoroch školy na Slovensku nepraktizuje asi nikto. Rodičia si to chvália, pretože ich deťom sa potom ľahšie učí aj lyžovať," priblížila riaditeľka. Okrem toho majú žiaci v štvrtom a siedmom ročníku lyžiarsky výcvik, v rámci ktorého tieto skúsenosti z bežeckého lyžovania uplatnia.

V areáli školy sa okrem telocvične, basketbalového ihriska, bežeckej dráhy a multifunkčného ihriska nachádzajú aj posilňovacie stroje. "Ich hodnota je približne 8500 eur a financovali sme ich z vlastných zdrojov. Deti na nich cvičia nielen v rámci telesnej výchovy, ale aj v popoludňajších hodinách. Prichádzajú sem aj mamičky s deťmi. Mladšie deti majú pred vchodom do školy k dispozícii drevené preliezačky, na ktoré prispelo rodičovské združenie," povedala riaditeľka. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu škole schválilo dotáciu 12.000 eur na prístavbu k telocvični. Bude v nej uložené športové zariadenia. K tejto sume by malo prispieť aj mesto Svit čiastkou 5000 eur.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie