Chceš získať štipendium na štúdium v Rakúsku? Vo februárovom čísle Bulletinu SAIA sa dozvieš viac

Školy a vzdelávanie
BRATISLAVA (15. február 2016) - Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium. Päť členov grémia menuje slovenský minister školstva, vedy, výskumu a športu a päť členov rakúsky spolkový minister pre vedu, výskum a hospodárstvo. Podpora prioritných oblastí sa realizuje formou individuálnych štipendií Akcie, podporou projektov, ako aj osobitnými aktivitami.

Študijné (pre diplomantov) a výskumné (pre doktorandov, postdoktorandov a krátkodobé) pobyty sa môžu uskutočniť na rakúskych štátnych univerzitách, Rakúskej akadémii vied a odborných vysokých školách (Fachhochschule) v rámci odborov financovaných prevažne zo Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo. Pobyty sa môžu uskutočniť aj v archívoch, knižniciach, múzeách a výskumných pracoviskách, ktorých zdroje, výskumné výsledky a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu študijného/výskumného zámeru.

Študenti vysokých škôl, doktorandi a postdoktorandi pôsobiaci na slovenských štátnych, verejných vysokých školách a na ústavoch Slovenskej akadémie vied sa v rámci bilaterálneho programu Akcia Rakúsko – Slovensko môžu uchádzať o 5 typov štipendií na štúdium, výskum a jazykový kurz.

Cieľom projektov je pomôcť pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci podporených projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. Podporované sú hlavne nadväzovanie kontaktov a prvé realizovanie spoločných aktivít. Zapojenie partnerov z tretích krajín do projektov je možné, ich účasť na projekte však nebude financovaná z prostriedkov Akcie. Pri projektoch s partnermi z tretích krajín musí byť v popredí rakúskoslovenská spolupráca.

Viac informácií nájdete vo februárovom bulletine SAIA a na stránke www.saia.sk.
Zdroj: Ján Chlup, zodpovedný redaktor Bulletinu SAIA

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie