Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rastie

Spravodajstvo
Žilina 10. februára (TASR) – Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami neustále rastie, preto vláda SR vyčlenila v roku 2015 viac než 13 miliónov eur na financovanie asistentov učiteľa v základných a stredných školách. Vzniklo 1643 pracovných miest, v tomto roku 1676 miest asistentov učiteľa. Pri príležitosti konferencie Asistent učiteľa v praxi to dnes v Žiline povedala štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská.

Význam práce asistenta učiteľa podľa nej potvrdil aj prieskum ministerstva školstva na vzorke škôl, v ktorých v predchádzajúcom roku pôsobili asistenti učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením. "Prostredníctvom dotazníka spätnej väzby sme chceli zistiť, aká je spokojnosť a efektivita činnosti asistenta učiteľa v školách. Z 99 percent odpovedí riaditeľov škôl a učiteľov vyplynulo, že s asistentmi učiteľa je maximálna spokojnosť. Riaditelia aj učitelia vnímajú asistentov ako veľmi dôležitý a nevyhnutný prvok pri začleňovaní detí so zdravotným znevýhodnením do bežného vzdelávania. Výhody asistenta učiteľa sú prevažne v tom, že sa individuálne venuje deťom a vie im pomôcť prekonávať bariéry alebo hendikepy, ktoré majú," povedala Kanovská.

Na konferencii odzneli príspevky o procese prideľovania asistenta učiteľa, hodnotení a testovaní žiakov so zdravotným znevýhodnením. O skúsenosti sa podelili aj rodičia žiakov so zdravotným znevýhodnením a účastníci konferencie videli konkrétne ukážky práce asistenta učiteľa v základných, stredných a špeciálnych základných školách. "Je to dôležitý nástroj na to, aby sa všetky deti cítili v škole dobre, pohodovo a mali rovnakú šancu dostať kvalitné vzdelanie. Práve na to je pôsobenie asistenta učiteľa ako skutočne kvalitný a efektívny nástroj na prekonávanie bariér medzi zdravými deťmi a deťmi so zdravotným znevýhodnením," podotkla štátna tajomníčka ministerstva školstva.

Konferencia sa konala pri príležitosti 25. výročia vzniku Špeciálnej základnej školy J. Vojtaššáka v Žiline. Podľa riaditeľky školy Miroslavy Jančovej vzniklo profesijné miesto asistenta učiteľa z potreby pomôcť žiakom so špeciálno-pedagogickými vzdelávacími potrebami. "Je to veľmi dôležité, najmä v základných školách, kde sa žiaci vzdelávajú začlenením alebo integračnou formou. V špeciálnych základných školách sú nevyhnutní najmä k deťom s viacnásobným ťažším postihnutím. Pre pedagógov je v edukatívnom procese asistent učiteľa takou pravou rukou," dodala Jančová.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie