X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Registrácia

Vytvorte si svoje konto v ISTP.
  1. Konto pre bežných používateľov je určené pre širokú verejnosť (zamestnanci, SZČO, nezamestnaní, žiaci, študenti, absolventi a ostatní používatelia, ktorí si hľadajú prácu alebo sa chcú otestovať, na aké zamestnania majú najvhodnejšie predpoklady).

  2. Konto pre zamestnávateľov je určené pre organizácie ponúkajúce voľné pracovné miesta alebo hľadajúce nových zamestnancov.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk