X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Osobný profil

Všetky údaje, ktoré ste doteraz vyplnili prostredníctvom série dotazníkov, sa Vám zobrazili v tomto náhľade, ktorý je rozdelený podľa jednotlivých oblastí. Zobrazený prehľad Vášho osobného profilu si môžete kliknutím na tlačidlo „Tlačiť“ vytlačiť, ako pomôcku pri tvorbe životopisu alebo uložiť do formátu Microsoft Word. V prípade, že chcete vybraný údaj editovať, kliknite na tlačidlo „Upraviť“ alebo na vybranú položku osobného profilu v ľavej časti stránky.

Základné údaje

Osobné údaje

Meno a priezvisko:

Adresa

Mesto/obec:

Vzdelanie

Školské vzdelanie

Od Do Názov a adresa školy Študijný/učebný odbor
Neuvedené

Ďalšie vzdelávanie

Rok absolvovania Vzdelávacia inštitúcia Názov kurzu/školenia Názov certifikátu/osvedčenia/potvrdenia
Neuvedené
Nemám absolvované žiadne ďalšie vzdelávanie

Prax

Neuvedené
Nemám žiadnu odbornú prax
Od Do Zamestnávateľ Zamestnanie Náplň práce

Zručnosti, schopnosti

Certifikáty

Neuvedené
Nemám žiaden certifikát odbornej spôsobilosti
Názov Platný od Platný do

Cudzie jazyky

Neuvedené
Neovládam cudzí jazyk
Jazyk Úroveň

Počítače

Neuvedené
Nemám počítačové zručnosti
Názov Úroveň

Všeobecné spôsobilosti

Neuvedené
Názov

Vodičské oprávnenie

Neuvedené
Nemám vodičský preukaz

Ďalšie vedomosti, zručnosti a záujmy

Neuvedené

Osobnostné predpoklady

Neuvedené
Názov

Zdravotné obmedzenia

Neuvedené
Nemám žiaden zdravotný problém, cítim sa zdravý(á) a nemám dlhodobo žiadne zdravotné obmedzenia v práci
Názov Úroveň Bližšie informácie

Moje preferencie

Názov Opis
Preferované zamestnanie/oblasťneuvedené
Miesto výkonu práceneuvedené
Pracovný a mimopracovný pomerneuvedené
Dochádzka do zamestnania neuvedené
Som ochotný pracovať aj na zmeny neuvedené
Som ochotný pracovať aj v noci neuvedené
Som ochotný vykonávať aj sezónne práce neuvedené
Som ochotný vykonávať aj samostatnú zárobkovú činnosť neuvedené
Termín možného nástupu do zamestnania neuvedené
Očakávaná hrubá mesačná mzda neuvedené
Fotografia nie je sprístupnená
4%
Zobraziť vyhodnotenie
Odporúčame Vám vyplniť osobný profil čo najdetailnejšie, ponuka vhodných zamestnaní, ktoré Vám systém odporučí, bude presnejšia. V prípade, že sprístupnite svoj osobný profil zamestnávateľom, budú Vás môcť ľahšie vyhľadať. Podrobnejšie vyplnený osobný profil je taktiež zárukou vyššej pravdepodobnosti, že Vás zamestnávateľ aj osloví.
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk