X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Manuály

Pripravili sme pre vás manuály a inštrukcie na prácu s ISTP s cieľom poskytnúť rýchle a spoľahlivé informácie o jeho funkčných prvkoch a nástrojoch. Dúfame, že všetky informácie o postupoch pri využívaní jednotlivých nástrojov ISTP budú pre vás zaujímavé a prínosné.

Zoznam manuálov/inštrukcií podľa cieľových skupín:

Uchádzač o prácu:
Želáme vám, aby ste prostredníctvom ISTP získali všetky potrebné informácie o trhu práce, voľných pracovných miestach a stali sa úspešnými pri hľadaní zamestnania, ktoré bude zodpovedať vášmu pracovnému potenciálu.

Zamestnávateľ:
Želáme vám, aby ste prostredníctvom ISTP získali všetky potrebné informácie o bezplatnom inzerovaní pracovných ponúk a možnosti hľadania vhodných zamestnancov.

Žiak/študent:
Želáme ti, aby si prostredníctvom ISTP získal/la všetky potrebné informácie o plánovaní budúcej kariéry a voľbe povolania.

Letáky: 
Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk