Ukončili ste štúdium posledného ročníka?

Evidencia na úrade PSVR
Ako absolvent strednej školy prestávate byť žiakom školy 31. augusta. Do tohto času rodičia poberajú rodinné prídavky a je za Vás hradené poistenie. Ak sa Vám nepodarilo nájsť si od 1. septembra zamestnanie, môžete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak tak urobíte do 7 kalendárnych dní (do 7.9. vrátane), budete naďalej zdravotne poistený.

Ako absolvent vysokej školy prestávate byť študentom školy dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky. Do tohto času rodičia poberajú rodinné prídavky a je za Vás hradené poistenie. Ak sa Vám nepodarilo nájsť si zamestnanie, môžete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak tak urobíte do 7 kalendárnych dní odo dňa štátnic, budete naďalej zdravotne poistený.

Ako postupovať?

O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môžete požiadať osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je miestne príslušný k Vášmu trvalému bydlisku. So sebou si prineste platný doklad totožnosti, potvrdenie o ukončení školy a doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní.

Formulár žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na stiahnutie.

Úrad Vám vystaví potvrdenie o zaradení do evidencie, ktoré odneste do pobočky zdravotnej poisťovne. Vydá Vám aj oznámenie o zaradení do evidencie a doklad s menom a prístupovým heslom do www.istp.sk. Odporúčame Vám čo najskôr navštíviť stránku www.istp.sk a doplniť si svoj profil o informácie potrebné pre vytvorenie životopisu, ktorý využijete pri uchádzaní sa o zamestnanie. Taktiež si nezabudnite sprístupniť svoj profil, aby si Vás mohol vybrať potenciálny zamestnávateľ. Ak ste na úrade nedostlali brožúrku, nájdete ju TU! (preklik na brožúrku ako postupovať)

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
Ahoj,
na stránke www.istp.sk som našiel/a informácie, ktoré by sa ti hodili: www.istp.sk/clanok/6396/ukoncili-ste-studium-posledneho-rocnika-
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie