Manuál na prácu v ISTP

Interaktívna podpora pre úrady PSVR
Vážený zamestnanec úradu PSVR,
dostáva sa Vám do rúk manuál na prácu so systémom ISTP, ktorý Vám poskytne všetky potrebné informácie na správne používanie tohto informačno-poradenského nástroja Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
 

ISTP a všetky jeho nástroje sú vyvíjané tak, aby Vám priniesli pozitívne prvky do poskytovania služieb zamestnanosti, najmä v oblasti sprostredkovania zamestnania a informačno-poradenských služieb pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a tiež zamestnávateľov. Jeho najväčšie prínosy sú najmä v:

  • znížení Vašej administratívnej záťaže v rámci poradenských, informačných a sprostredkovateľských činností,
  • možnosti sprostredkovania profilov klientov úradov PSVR zamestnávateľom,
  • efektívnom sledovaní a vyhodnocovaní aktivity Vašich klientov pri práci s ISTP,
  • podnetoch na prijímanie účinnejších opatrení na zapájanie nezamestnaných do pracovných činností na trhu práce,
  • zlepšení orientácie žiakov – študentov – budúcich absolventov v požiadavkách zamestnávateľov a ich oboznámení  sa s poradenskými nástrojmi ISTP ešte pred ukončením štúdia,
  • zintenzívnení spolupráce úradov PSVR s regionálnymi zamestnávateľmi v procese skvalitňovania sprostredkovateľských služieb,
  • zvýšení kvality a odbornosti poskytovaných služieb na základe elektronizácie (osobné profily, informácie o vhodnosti klientov pre zamestnávateľov, nahlasovanie voľných pracovných miest a pod.),
  • podpore motivácie klientov úradov PSVR pracovať so svojim pracovným potenciálom.

Obsah
.Tlačiť

Mohlo by vás zaujímať:

Interaktívna podpora pre úrady PSVR

Poslať priateľovi
Ahoj,
na stránke www.istp.sk som našiel/a informácie, ktoré by sa ti hodili: www.istp.sk/clanok/3343/manual-na-pracu-v-istp
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie